Junioritoimikunta

meriseuraturkujunnut@gmail.com

Puheenjohtaja Katri Louko
Sihteeri Mika Pyy
Saila Jaakola

 

Junnujen toiminnan punainen lanka

Vastuu ja sitoutuminen
Elämykset ja kokemukset
Turvallisuus ja luottamus
Yhteisöllisyys ja me-henki
Esimerkin voima ja positiivinen asennoituminen
Ekologisuus
Kasvaminen ja oppiminen