Kevätkokous 2021 pöytäkirja

Meriseura Turku ry Pöytäkirja

Vanha Kakskerrantie 19

20900 Turku

Sääntömääräinen kevätkokous 2021

Aika: 29.4.2021 klo 18.00

Paikka: Torppamaankatu 13, 21120 Raisio, etäkokous Microsoft Teams-ohjelmalla

1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti 3 viikkoa ennen kokousta. Etäkokouksen vuoksi kutsut olisi pitänyt lähettää 3 viikkoa ennen kokouksen viimeistä ilmoittautumispäivää 14.4. Kutsut lähetettiin 6.4. Kokouksessa kuitenkin oli aikaisempia vuosia vastaava määrä osallistujia ja aikaa ilmoittautumiseen oli noin 2 viikkoa.

Riku Mäntymäki kirjautti eriävän mielipiteen, hän moitti kokouksen koollekutsumista ja ehdotti kokouksen siirtämistä syyskokouksen yhteyteen. Riku mainitsi myös jäsenistön olevan iäkästä, jolloin etäkokoustapa olisi epäoikeudenmukainen. Tapio Koskinen totesi kokouksen siirtämisen olevan mahdotonta, koska voimassa olevan lain mukaan kokouksen siirtäminen ei ole mahdollista yhdistyksen säännöissä määriteltyä päivää myöhemmäksi. Lisäksi Koskinen totesi, että etäkokoukseen voi osallistua myös jäsenet, jotka eivät normaalisti kokouksiin pääsisi, esimerkiksi muilla paikkakunnilla ja ulkomailla olevat jäsenet. Toni Leppä kertoi puheenvuorossaan, että halutessaan jäsen voi moittia kokouksen laillisuutta ja päätösvaltaisuutta nostamalla asiasta kanteen käräjäoikeudelle, joka tekee päätöksen kokouksen laillisuudesta.

Päätettiin jatkaa kokousta.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi: Tapio Koskinen ja sihteeriksi Toni Leppä.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi: Reijo Malila ja Ari Louhipuro.

3 § Esityslistan hyväksyminen

Ei muutoksia esityslistaan.

4 § Kokoukseen saapuneet kirjelmät

Kokoukselle ei toimitettu kirjelmiä sääntöjen määräämässä ajassa.

5 § Esitetään vuoden 2020 toimintakertomus

Toimintakertomus esiteltiin.

6 § Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

Telakointimaksut vuonna 2020 olivat noin 8000€ pienemmät, kuin 2019. Syy tälle oli päätös olla laskuttamatta kesätelakointeja koronan vuoksi. Katsastumaksut olivat pienemmät kesätelakoinnin ja siitä syystä, että veneitä on katsastettu muissa seuroissa. Koskinen kävi läpi ennakkoon esitettyjen kysymysten vastaukset. Kesätelakointilaskutuksen puuttuminen selittää suurimmaksi osaksi alijäämän.

7 § Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9 § Päätetään seuran kokousten koollekutsumistavasta

Päätettiin noudattaa seuran sääntöjä.

10 § Muut esille tulevat asiat

Riku Mäntymäki kysyi seuran velvollisuudesta ilmoittaa talkootunnit Tulorekisteriin: Koskinen kertoi, että hän on selvittänyt Tulorekisteriltä asiaa seuran toiminnan kannalta. Vastauksena saatiin, että Seuran ei tarvitse ilmoittaa talkoohyvityksiä Tulorekisteriin. Asiasta ei saatu erillistä päätöstä paperille, mutta samankaltainen esimerkki on tulossa Tulorekisterin esimerkkitapauksiin.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja p蒿tti kokouksen klo 18.36.

Allekirjoitukset

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Paikka Aika Allekirjoitus

Puheenjohtaja _______/___.___.___ ____________________________

Tapio Koskinen

Sihteeri _______/___.___.___ ____________________________

Toni Leppä

Pöytäkirjan tarkastajat _______/___.___.____ ____________________________

Ari Louhipuro

_______/___.___.____ ____________________________

Reijo Malila

Osallistujia 34 jäsentä:

Kokouspaikalla:

Tapio Koskinen

Toni Leppä

Etäkokouksessa:

Antero Aho

Esko Lahtinen

Jari Koivisto

Marjo-Riitta Koponen

Anssi Mäkinen

Riku Mäntymäki

Janne Lehtonen

Pekka Mamia

Olli-Pekka Ketonen

Hanna Leino

Jari Räsänen

Petri Aho

Tiina Aho

Juha Mäkinen

Ari Louhipuro

Pekka Silvennoinen

Anja Silvennoinen

Ari Dahlin

Mervi Dahlin

Turkka Mäkinen

Jussi Vanne

Jouko Koskelainen

Juhani Leppä

Ulla Leppä

Jack Haapa-alho

Satu Rantala

Kari Soini

Hannu Kandolin

Reijo Malila

Juha Vainikka

Juhani Leino

Hanna Leino

Kaarle Lounela ( liittyi klo 18.30 )