Kiuasgate

Merivalkaman kiuasasia on herättänyt seurassa paljon keskustelua. Keskustelu on hyvä asia ja toivon, että se jatkuu. Pysytään kuitenkin asialinjalla eikä mennä henkilökohtaisuuksiin.

Yhdistystoiminnassa seuran hallinnosta vastaa jäsenistön valitsema johtokunta. Johtokunnassa toimivalla jäsenellä on puhe- ja äänivalta vain johtokunnan kokouksissa. Kokousten ulkopuolella hän on päätäntävallan suhteen kuten kuka tahansa muukin jäsen.

Saari-isäntä huolehtii vastuulleen annetun saaripaikan käytännön ylläpidosta ja organisoi tarvittavan kunnossapidon. Johtokunta myöntää saaren isännälle käyttörahaa eo. saari-isännän vastuulla olevien tehtävien hoitoon. Kaikki yli 200 € hankinnat pitää aina hyväksyttää seuran puheenjohtajalla.

Vuosikokous päättää seuran talousarvion, jossa määritellään myös eri saaritukikohtien toimintasuunnitelma ja menokehys. Hallitus käsittelee saaren budjetin ja lyö lukkoon kaikki saaressa toimintavuoden aikana toteutettavat hankkeet.

Kiuashanketta ei ollut vuosikokoukselle esitetyssä Merivalkaman toimintasuunnitelmassa eikä sitä oltu myöskään budjetoitu. Näin ollen johtokunnalla oli tältä osin vapaat kädet toimia asiassa.

Tapahtumien kulku

2.2.2015 johtokunnan kokouksessa käsiteltiin seuran kiuashankinnat. Atte Leppänen esitti, että Merivalkamaan hankittaisiin entisenlainen ns. kertalämmitteinen Aitokiuas. Nykyinen oli tullut käyttöikänsä päähän. Keskustelussa esitettiin myös että Merivalkamaan haluttaisiin tavanomainen jatkuvalämmitteinen kiuas ja kokoukselle tehtiin tätä tarkoittava esitys. Molempia esityksiä kannatettiin, joten asia tuli ratkaista äänestyksellä. Leppäsen esitys sai kolme kannatusta ja jatkuvalämmitteisen kiukaan hankkimista koskeva esitys sai neljä kannatusta. Osa johtokunnasta äänesti tyhjää.

Kokouksen päätökseksi tuli, että Merivalkamaan hankitaan tavanomainen jatkuvalämmitteinen kiuas. Atte Leppänen katsoi, että asiassa loukattiin hänen näkemystään saaren isäntänä siinä määrin, että hän ilmoitti eroavansa saaren isännyydestä ja hän myös poistui kokouksesta klo 17:35. (Leppänen pyörsi eroamispäätöksen myöhemmin)

13.4.2015 johtokunnan kokouksessa päätettiin kiukaiden tyypiksi Narvi –kiuas. Atte Leppänen pyysi eriävän mielipiteen tehtyyn ratkaisuun.

Kiukaat hankittiin päätöksen mukaisesti ja ne toimitettiin seuran traktorihalliin saariin asennusta varten. Saari-isäntiä informoitiin asista.

18.7.2015 Merivalkamassa vieraillut seuran jäsen ilmoitti puheenjohtajalle, että vanha kiuas on purettu ja sitä on lähdetty saari-isännän toimesta kasaamaan uudelleen.

Soitin todistajien kuullen saari-isännälle ja kysyin tilannetta. Leppänen kertoi, että kiukaaseen on hankittu uudet osat ja niitä on jo asennettu paikalleen. Käskin häntä keskeyttämään asennustyön ja lupasin selvittää voidaanko osat palauttaa toimittajalle. Leppänen totesi, että osat on asennettu, eikä niitä voi enää palauttaa.

Saman päivän aikana sain puhelun saaressa vierailleelta jäseneltä. Osat eivät olleetkaan paikalla vaan ne saapuivat seuran toisen jäsenen mukana puheluni jälkeen ja kiuas oli koottu ja lämpiämässä kiellosta huolimatta.

7.9.2015 johtokunnan kokouksessa käsiteltiin Merivalkaman saari-isännän omavaltaista toimintaa kiuashankkeessa. Todettiin, että Leppäsen menettely on erittäin tuomittavaa. Leppäseltä päätettiin pyytää kirjallinen selvitys tapahtuneesta seuraavaan johtokunnan kokoukseen mennessä, jossa kokouksessa asian käsittelyä jatketaan.

2.11. 2015 saapui Atte Leppäsen kiuasselvitys käsiteltiin seuraavassa kokouksessa:

Merivalkamassa on ollut jo noin 24 vuotta aito kiuas jos aiotaan muuttaa johonkin toisenlaiseen kiukaaseen minusta se ei ole muutaman ihmisen päätettävissä jotka ei saaressa juuri käy. Syyskokouksessa päätettiin saaren budjetti joka sisälsi uuden aitokiukaan ym. Budjetin hyväksyi jäsenistö joka on edelleen korkein päättävä taho. Kiuasta ei ostettu uutta vaan vanhaa korjattiin koska siihen löytyi muita varaosia arina ym. Syyskokouksessa päätettyä budjettia en myöskään ylittänyt vaikka niin väitettiin !

 

7.12.2015 Johtokunnan kokous käsitteli eo. selvityksen ja tehtiin lopullinen päätös, että Atte Leppäselle annetaan kirjallinen varoitus johtokunnan päätöksen laiminlyömisestä senkin jälkeen, kun seuran puheenjohtaja oli siitä erikseen huomauttanut. Lisäksi Atte Leppänen velvoitetaan korvaamaan seuralle hänen toimillaan aiheuttamansa taloudellinen vahinko, määrältään 854,71 euroa.

Atte Leppänen poistui kokouksesta klo 18:45 eikä ollut läsnä, kun asiassa tehtiin päätös.

 

Seuran kevätkokouksessa toiminnantarkastaja Timo Kytölä totesi, että Merivalkaman saunan lämmitysmuodosta on olemassa vuosikokouksen päätös, jota johtokunta ei voi muuttaa. Kuultiin mm. vuoden 1992 puheenjohtajan ja aikanaan Aspholmin saaritukikohdan hankinnassa asemansa nojalla aktiivisesti mukana olleen Pasi Kosken lausuma, jonka mukaan kyseisen saunan kiuas-hankinnasta ei ole tehty koskaan päätöstä seurakokoustasolla ja että asiaa ei ylipäätään ole käsitelty seuran kokouksessa vaan yksinomaan johtokunnan päätösasiana tavanomaiseen tapaan johtokunnan toimivallan mukaisesti. Täten hän katsoo, että asian käsitteleminen seuran kokouksessa ei ole perusteltua, vaan että johtokunnalla on velvollisuus tehtävänsä nojalla seurata ja tulkita seuran etua muuttuvissa olosuhteissa.

Vuosikokous ei muuttanut johtokunnan päätöstä kiuasasiassa.

Toimenpiteet

11.4.2016 Atte Leppäselle toimitettiin tiedoksiantona kirjallinen varoitus ja korvausvaatimus tehdyn päätöksen mukaisesti. Samalla toimitettiin korvattavalle summalle kirjoitettu lasku.

8.5.2016 Atte Leppäselle toimitettiin maksumuistutus koska hän ei kiistänyt laskua huomautusajan kuluessa.

12.5.2016 Atte Leppänen soitti ja ilmoitti, että hän ei maksa laskua, koska juristi oli sitä mieltä, että laskua ei tarvitse maksaa. Pyysin yksityiskohtaisemmat perustelut kirjallisena, mutta niitä ei ole tähän päivään mennessä toimitettu.

Johtokunta päätti käynnistää laskun perintätoimet. Vuosikokouksessa hyväksyttiin jäsenlehdessä esillä olleet seuran telakointisäännöt. Säännöissä todetaan, että venettä ei lasketa eikä nosteta, mikäli jäsenellä on maksurästejä. Atte Leppäsellä on eo. lasku rästissä.

21.5.2016 Merivalkaman talkoissa asennettiin hankittu kiuas. Samassa yhteydessä poistettiin sähkökiuas tarpeettomana.

Terveisin Tapsa