MST Syyskokous pidetty

Hei

Seuran syyskokous on taas pidetty. Kiitos kokouksen sihteerin ja toimitsijoiden saimme pöytäkirjan ennätysajassa tutustuttavaksenne. Kokouksessa noudatettiin seuran hyväksymiä uusia sääntöjä. Ehkä merkittävin muutos vanhaan on se, että kaikki kokouksen valitsemat henkilöt ovat nyt myös hallituksen jäseniä. Muutosta on myös jaostojen, kuten katsastajat ja traktorikuskit, henkilöiden valinnassa, joka uusien sääntöjen mukaan tapahtuu hallituksen toimesta.  Uusien sääntöjen myötä myös johtokunta -nimitys jää pois ja päättävästä elimestä käytetään nimitystä hallitus.

Nykyinen hallitus jatkaa muutamin muutoksin myös ensi vuonna. Kiitän luottamuksesta.

Muutokset ovat seuraavat:

Juhani Lepän tilalla Granön saari-isäntänä aloittaa Kaarlo Halonen.  Taloudenhoitajaksi tulee Leila Heinisen työtä jatkamaan Arja-Riitta Vartiainen. Virkistysjaoksen vetäjä Arja Louhipuro vetäytyy myös tehtävästä jota jatkaa Satu Rantala. Nuorisojaoksen vetäjäksi valittiin Erkki Lahesmaa, Katrin Loukon työtä jatkamaan. Onnentoivotukset uusille viranhaltijoille.

Seuran puolesta esitän mitä lämpimimmät kiitokset kaikille tehtävissä lopettaville merkittävästä panoksesta meidän kaikkien hyväksi.

Kokouksessa sovittiin, että hallitus voi valita jokaiseen saareen toisenkin saari-isännän, jolla isäntänä toimiessaan on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella isännällä.

Riemukasta joulunalusaikaa kaikille

MST hallitus, psta. Tapsa

 

Syyskokousptk_2017

Seuran saariin deffat

Hei
Seuran saariin on hankittu Lifepak CR 2 defibrillaattorit eli deffat. Defibrillaattori on apuväline, jota käytetään silloin, kun sydämeen tulee sähköinen häiriö. Elottomalle potilaalle annettava sähköisku mahdollistaa rytmihäiriön katkeamisen ja sydämen uudelleen käynnistymisen.

Toimitukseen sisältyi harjoituslaite joka on toimistossa käytettävissä 5.6 asti.

Huomenna tiistaina ollaan paikalla klo 12- 13 jolloin halukkaat voivat tutustua laitteeseen. Tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan ja Marke Lehto on lupautunut olemaan mukana harjoitteluvaiheessa.

Tietoa laitteesta
LIFEPAK CR 2 (Valitse AED vasemmalta ja sitten CR2)
http://www.physio-control.com/index.aspx?LangType=1035

Muistakaa myös ylläpitäää elvytystaitojanne!
Painelu-puhalluselvytys:
https://www.youtube.com/watch?v=_wdUj3b8yJ8

Terveisin Johtokunta

Hallituksen kuulumisia

Veneilykesä alkaa olla lopuillaan ja telakalle on alkanut taas virrata veneitä nostoa varten. Nostokraana on huollettu ja se on valmis tehtäväänsä. Uusi mastonosturi tuli kevään aikana testattua mastojen nostotehtävissä toimivaksi ja se helpottaa merkittävästi maston käsittelyä myöskin syksyllä, kun mastoja lasketaan. Noin puolet telakalla talvehtivista aluksista on mastoveneitä. Tätä silmälläpitäen mastojen säilytyskapasiteetti tuleekin lähes kaksinkertaistumaan, kun työn alla olevat mastotelineet saadaan viimeisteltyä.

Telakoitavien veneiden lukumäärä on kasvanut kolmen viimeisen vuoden aikana n. 15 veneen vuositahtia ja toistaiseksi uusille jäseniksi pyrkiville on venepaikka löytynyt. Veneiden sijoittelussa ja telakointipaikkojen määrittelemisessä ovat korvaamattomina työkaluina ATK-pohjainen veneiden sijoittelukartta ja METKA – järjestelmä. Nämä yhdessä tarjoavat telakoinnista vastaaville reaaliaikaisen näkymän veneiden sijoitteluun ja vapaisiin telakointipaikkoihin.

Telakan lisäosan vuokrasopimus menee umpeen tämän vuoden lopussa ja neuvottelemme 10 v. jatkosopimuksesta, jolloin koko alueemme vuokrasopimus jatkuisi vuoteen 2026 asti.

Saarissa on pidetty vuosittaiset kevät- ja syystalkoot, joissa osanotto on ollut kiitettävän runsasta ja uusiakin jäseniä on uskaltautunut mukaan. Normaalien huoltorutiinien lisäksi toteutettiin mm. Granöön ja Merivalkamaan leikkimökit. Granön pistolaiturin ponttooni huolletaan talven aikana ja se palautetaan taas kevään kuluessa paikalleen.

Sisarseuramme Merikotkat lahjoitti seurallemme komean Still 525 purjeveneen. Vene on nyt telakoituna Granön rannassa ja se on tarkoitus kesäisin pitää toimintavalmiina ja rikattuna niin, että purjehtimaan lähtö on mahdollisimman yksinkertaista. Veneellä on helppo purjehtia, joten kaikki rohkeasti kokeilemaan ensi kesänä.

Virkistysjaoston järjestämät keilailu ja vesijumppa jatkuvat taas tänäkin vuonna. Seura tukee toimintaa niin, että osallistumiskustannukset pysyvät kohtuullisina. Lisätietoja saa virkistysjaostosta.

Syysterveisin Tapsa